Na Świętym Krzyżu ruszą prace rewitalizacyjne

This is a custom heading element.

19 sierpnia 2020

„Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” – w takim zakresie rozstrzygnięto przetarg na prace remontowo-rewitalizacyjne w najstarszym polskim sanktuarium narodowym. W murach klasztoru podpisano dzisiaj umowę na realizację zadania. Ze strony klasztoru umowę podpisał o. Marian Puchała OMI – superior świętokrzyski. Na spotkaniu obecni również byli: o. Józef Czernecki OMI – ekonom prowincjalny, rektor bazyliki świętokrzyskiej – o. Krzysztof Czepirski OMI, a także ekonom miejscowej wspólnoty – o. Rafał Krystyanc OMI. Wykonawcą prac będzie doświadczona firma z Kielc.

Zakres prac, które rozpoczną się niebawem w sanktuarium na Świętym Krzyżu, obejmować będzie: roboty budowlane, prace konserwatorskie, remontowo-renowacyjne, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Działania podejmowane będą w bazylice, kaplicy Oleśnickich, zakrystii, na krużgankach, w przedsionkach, jak również wewnątrz zabudowań klasztornych.

(pg/mt)