Poznaj niezwykłe miejsce z innej perspektywy – Kodeń z wysokości drona

This is a custom heading element.

31 sierpnia 2020

Najpiękniejszy zakątek Podlasia i Polesia Lubelskiego. Sanktuarium, w którym od 1927 roku obecni są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Znajduje się tutaj trzeci w historii Polski koronowany koronami papieskimi wizerunek Maryi. Kodeń od początku swojej historii był miejscem jedności. Jan Sapieha, fundator wówczas miasta, przystąpił pod koniec XV wieku do unii florenckiej, będącej próbą powrotu do jedności przedstawicieli chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu. Mikołaj Sapieha w XVII wieku sprowadza do Kodnia obraz Madonny Gregoriańskiej, zwanej też Guadalupeńską (Hiszpania). Matka Boża Kodeńska stała się orędowniczką katolików obu obrządków – w cerkwi unickiej w Kodniu oddawano Jej cześć w przepięknej, pokrytej srebrem ikonie. Zaborca rosyjski, narzucając prawosławie na tych terenach, przejmuje obie świątynie kodeńskie, a obraz Matki Bożej na 50 lat znajduje schronienie na Jasnej Górze. W 1927 roku powraca do Częstochowy Podlasia, witany przez wiernych i duchowieństwo, wśród którego znajdował się potomek Sapiehów kodeńskich – kard. Adam Sapieha, oraz Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej – nowi opiekunowie tego miejsca. Kardynał Karol Wojtyła nadał Matce Bożej Kodeńskiej tytuł Matki Jedności, a jako następca św. Piotra, wspominając Kodeń, zwykł żartować, że mamy tu obraz, który należy do niego. W ten sposób nawiązywał do spopularyzowanej przez Zofię Kossak w książce „Błogosławiona wina” historii sprowadzenia obrazu do siedziby Sapiehów.

Poznajcie Kodeń z innej perspektywy

(pg)