#sharePost (14 marca) – Odbudować świątynię

This is a custom heading element.

14 marca 2021

W Drugiej Księdze Kronik (36,14-23) zostało opisane działanie Boga, który okazał miłosierdzie swojemu ludowi. Kiedy „kapłani i lud mnożyli nieprawości, (…) bezczeszcząc świątynię”, Bóg okazał im swoje miłosierdzie, wzywając do nawrócenia. Jednak oni „szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków”. Dlatego Bóg sięgnął po kolejny środek naprawczy i dopuścił do zniszczenia świątyni przez pogan. Doszło wówczas także do uprowadzenia niektórych mieszkańców Judei do Babilonu. Tam lud zaczął tęsknić za Ziemią Świętą. Śpiewano pieśni pełne żalu. Zaczęły zmieniać się serca Judejczyków. Wtedy Bóg po raz kolejny okazał swoje miłosierdzie i pobudził do szlachetnego czynu króla Cyrusa, który panował wówczas nad Babilonią. Król powiedział: Bóg „rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!”. Zakończyła się niewola i zaczęła się praca nad podźwignięciem świątyni z ruin.

(cathopic)

To wydarzenie z VI wieku przed Chrystusem jest obrazem odnowy duchowej, do której jesteśmy wezwani w Wielkim Poście. Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie, wzywając do odbudowy życia Bożego w świątyniach naszych serc. Tak pokochał bowiem świat, że dał swojego Syna, aby ci, którzy w Niego uwierzą, mieli życie wieczne. Zrujnowana świątynia nie cieszyła Boga. Nie cieszy Go również zrujnowane życie człowieka. Dlatego On sam przychodzi, żeby zdruzgotanego człowieka podnieść i uświęcić. „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,17).

Pomyśl dziś o swoim życiu jak o świątyni, którą Bóg odbudowuje przez Jezusa Chrystusa. Które obszary uznajesz za uszkodzone, a może nawet zrujnowane w swoim życiu? Poprowadź do nich Jezusa. Pozwól, żeby Jego miłosierdzie dotknęło twojego serca w sakramencie spowiedzi.


Sebastian Wiśniewski OMI – doktor teologii (UPJPII, Kraków, 2012), absolwent polonistyki w zakresie retoryki (UJ, Kraków, 2008), logopeda (UAM, Poznań, 2015). Od roku 2010 – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), misjonarz ludowy-rekolekcjonista. Mieszka w Warszawie. Wybrane publikacje: KLIKNIJ

 

(pg)