#sharePost (19 marca) – Twórcza odwaga

#sharePost

19 marca 2021

Mamy różnych bohaterów, ludzi wielkich, wyjątkowych, kierujących się odwagą, pasją, miłością, czy poświęceniem. Dzięki nim żyjemy w wolnej Ojczyźnie, dzięki mistrzom bijącym rekordy, zna nas niemal cały świat. Ale są również inni wybitni herosi. To ci, którzy zdobyli swoim życiem niebo. I to właśnie oni pokazują nam, jak my mamy trafić do „ojczyzny, która jest w niebie”.

Bohaterem dzisiejszej uroczystej liturgii jest św. Józef. Człowiek prawy, dbający o dobre imię Maryi; szukający woli Bożej w słowach anioła. Oddalając lęk, obawę, „uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański”. Zbudziwszy się ze snu, ojcowskim sercem umiłował Jezusa, który we wszystkich czterech Ewangeliach określany jest „synem Józefa”.

W Liście apostolskim „Patris corde” (8 grudnia 2020 roku) papież Franciszek wymienia przymioty ojcowskie św. Józefa. Jednym z nich jest twórcza odwaga.

(cathopic)

Odwaga zawsze ma związek z jakąś trudnością. Przeciwności losu, albo pomnażają w nas odwagę i prowadzą do stawiania czoła problemom, albo zniechęcają nas i powodują, że nie chcemy wyjść im naprzeciw. Św. Józef w swoim życiu, którym właściwie kierował Bóg, był ciągle poddawany trudnościom, zaskakiwany przez los. Potrzeba było, by wzbudzał za każdym razem ową twórczą iskrę odpowiedzi na całą zaistniałą sytuację. Stąd przez papieża Franciszka św. Józef jest określany „cudem”, przez którego Bóg ocala Dziecię Jezus i Jego Matkę.

Św. Józef był jednym z patronów naszego Ojca Założyciela, św. Eugeniusza de Mazenoda, biskupa Marsylii. I w sposób zwyczajnie naturalny stał się opiekunem Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów M.N., a tym samym patronem braci zakonnych. Spoglądając na historię naszych misji, nie może dziwić nas fakt, że oblaci zdobywali się na ową twórczą odwagę, by głosić Ewangelię na wszystkich kontynentach świata. I tak jest do dziś…

Widzimy, że na końcu każdej historii św. Józef jest bohaterem. Kieruje się on jako kochający ojciec twórczą, duchową i konkretną odwagą, przekładającą się na życie. Kiedy przeżywamy trudny czas, potrzeba nam wszystkim twórczej odwagi, by powrócić do Boga, by bardziej zatroszczyć się o miłość i jedność w rodzinach, chronić życie i budować pokój w świecie. Dlatego weźmy do swojego życia Jezusa i Maryję, tak jak uczynił to św. Józef. I czyńmy to przede wszystkim z „twórczą odwagą”.


Robert Skup OMI – misjonarz ludowy (rekolekcjonista), ekonom domu zakonnego w Kędzierzynie-Koźlu.

(pg)