#sharePost (21 marca) – Być drogowskazem do Jezusa

#sharePost

21 marca 2021

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze…. czyli o byciu drogowskazem do Jezusa.

Jezus nieustannie zaprasza nas do bliskości Jego słowa. Wielki post jest obfitością Jezusowych słów i pouczeń, które mają skłonić nasze serca, aby stały się żyzna glebą, na której Boże słowo wyda plon naszych czynów. Dzisiejsza Ewangelia już piątej niedzieli wielkiego postu zatrzymuje nasz wzrok na Osobie Chrystusa. Apostołowie Filip i Andrzej stają się drogowskazami dla innych do Chrystusa, oni bowiem znają Jego słowa  które niejednokrotnie do nich wypowiadał. Stają się więc drogowskazami do Niego. Rodzi się więc pytanie jak stać się drogowskazem do Jezusa? Drogowskaz spełnia trzy ważne funkcje: prowadzi, wskazuje i przypomina.

(pexels)

Prowadzić do Jezusa, to przede wszystkim znać Jego słowa, zapamiętywać je i rozważać. Narzędziem pomocnym jest w tym Ewangelia, w której On do nas przemawia, może więc dobrze, abyśmy w wielkopostnym czasie sięgali do Ewangelii każdego dnia. Wskazywać na Jezusa to wcielać w życie Jego ludzkie gesty, których doświadczamy w każdej Eucharystii, a więc warto, by w tym wielkopostnym czasie uczestniczyć może częściej w Eucharystii, podczas której są czytelne gesty Mistrza z Nazaretu. Przypominać o Jezusie, to każdego dnia Go naśladować, przede wszystkim w otwieraniu serca na drugiego człowieka, a więc warto by w tym wielkopostnym czasie zatroszczyć się o człowieka, który żyje obok nas w codzienności i nie potrzeba wielkich i spektakularnych dzieł, czasem po prostu zwykła obecność, umiejętność słuchania i poświęcenia czasu wystarczy.

Starajmy się więc podjąć ten wysiłek bycia drogowskazami do Jezusa, których tak bardzo potrzebuje dzisiejszy świat. Niech obumiera w nas to, co sprawia, iż jesteśmy drogowskazami do samych siebie, czyli zadziwienie sobą i zachwyt swoim słowem, a rodzi się w nas przez Słowo Mistrza z Nazaretu to, co czyni z nas wyraźny drogowskaz, czyli pragnienie dawania o Nim świadectwa w codzienności i zachwyt Jego życiem.


Daniel Biedniak OMI – misjonarz ludowy (rekolekcjonista) z domu zakonnego w Poznaniu.

(pg)