#sharePost (24 marca) – Wolność

#sharePost

24 marca 2021

Gdy zapytamy przypadkowo spotkanego człowieka, co rozumie pod pojęciem „wolność”, to zapewne jako pierwsze usłyszymy, że to możliwość dokonywania wyboru, albo możliwość działania zgodnie z własną wolą, czyli po prostu robienie tego, co się chce, bez zwracania większej uwagi na to, czy jest to dobre, czy też złe. Dziś to pojęcie wolności w różnych środowiskach i przy różnych okazjach odmieniane jest przez wszystkie przypadki.

Jezus nadaje nowy sens pojęciu wolności. Wskazuje nam na prawdę, która wyzwala. Trwanie w nauce Chrystusa, to otwarcie się na prawdę. Przeciwnością prawdy jest kłamstwo, oszustwo. Ojcem każdego kłamstwa jest Szatan, przez kłamstwo, które podpowiada człowiekowi, chce oderwać nas od prawdy. Szatan (kłamstwo) zniewala i doskonale wie, że wolność człowiekowi może zwrócić tylko Jezus i pełna pokoju prawda.

Żydzi, dziś w Ewangelii, oburzają się, gdy Chrystus uświadamia im, że nie są wolni, ponieważ zniewala ich grzech. Rozpoznaje ich złe intencje. Chcą Go zabić, ponieważ mówi im prawdę i wskazuje na ich zniewolenia.  Jednak oni nie chcą wypełniać Jego nauki.

Stań w obecności Jezusa, słuchaj Jego słów i Jego nauki. Popatrz na swoje życie. Zobacz co w tobie potrzebuje wyzwolenia w Chrystusie. Tylko prawda cię wyzwoli. Tylko Chrystus daje prawdziwą wolność.


Robert Grabka OMI – misjonarz ludowy (rekolekcjonista) z klasztoru w Katowicach.

(pg)