#sharePost (25 marca) – Spotkanie Starego i Nowego Testamentu

#sharePost

25 marca 2021

Dzisiejsza Ewangelia to spotkanie Starego i Nowego Testamentu. Cała scena przepełniona jest symboliką chociażby z księgi Wyjścia:

Wj 40,34

Łk 1,35
Bóg w Arce Syn Boży w Maryi
Duch Święty zstąpi na Ciebie
Obłok okrył Namiot Spotkania Moc Najwyższego osłoni Cię
A chwała Pana napełniła przybytek Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym

Bóg chciał wyjść z Namiotu Spotkania do ludzi. Maryja staje się nową Arką Przymierza – przepełnioną łaską. W terminie „pełna łaski – kecharitomene” ukryte jest wyjaśnienie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu – przepełniona łaską na kształt szklanki, wypełnionej wodą, z której wylewa się na zewnątrz. Nie ma w Niej miejsca na grzech. Można powiedzieć, że to anioł zdefiniował późniejszy dogmat Kościoła.

Ewangelia dzisiejsza może być piękną motywacją na końcowe dni wielkiego postu. Postaraj się, by Twoje serce było czyste jak świątynia – skorzystaj z sakramentu pokuty, udekoruj serce uczynkami miłosierdzia. Zadbaj o to, by On mógł przyjść do Ciebie w komunii świętej. I tak jak Maryja dawaj Go światu, dla którego jest On jedyną nadzieją.


Paweł Gomulak OMI – misjonarz ludowy (rekolekcjonista), ustanowiony Misjonarzem Miłosierdzia przez papieża Franciszka. Studiował teologię biblijną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Koordynator Medialny Polskiej Prowincji, odpowiedzialny za kontakt z mediami. Pasjonat słowa Bożego, w przepowiadaniu lubi sięgać do Pisma Świętego i tradycji biblijnej.