#sharePost (Wielki Piątek) – Łaska rozpoznania krzyża

This is a custom heading element.

2 kwietnia 2021

Krzyżu Święty, co świat obejmujesz,
Który rozdartą ziemię ramionami dwoma,
Jak dziecko słabe matka Przed ciemnością bronisz,
Zmiłuj się nad nami.
Z Tobą mury rozwalać,
Tobą się osłonić,
Tobie się ufnym sercem z miłością pokłonić.

Krzyżu Święty, masz moc pojednania
I północy z południem i wschodu z zachodem
Który nienawiść łamiesz, a niewolę kruszysz,
Zmiłuj się nad nami.

Krzyżu Święty, który ziemię spinasz,
Jak gdy żelazną klamrą
Człowiek dom swój chroni,
By się w gruzy nie rozpadł na zwęglonej ziemi,
Zmiłuj się nad nami.

Krzyżu Święty, nad nami wzniesiony,
Litościwie jak bandaż ściągasz brzegi rany,
By się nowe zaczęło w sercu wyleczonym,
Zmiłuj się nad nami.

(cathopic)

Różne są krzyże, małe i wielkie, drewniane, żelazne, złote, srebrne, a nawet bursztynowe. Każdy zachwyca, zadziwia, cieszy oko. Jednak dziś w Wielki Piątek, kolejny Wielki Piątek naszego życia, stajemy pod krzyżem na Golgocie: nie zachwyca, nie cieszy nie jest lekki. Stajemy u Jego stóp by zadziwić się Jezusem, który na tym krzyżu zawisł z miłości do każdego człowieka. Spoglądamy na krzyż z sercem pełnym współczucia, bo jeszcze brzmią nam w uszach słowa z Ewangelii Wielkiego Piątku : Ecce homo – Oto Człowiek i serce powinno nam zadrżeć, że Bóg tak umiłował świat, człowieka – mnie i Ciebie. Zatrzymaj się więc dziś na dłużej pod krzyżem i poparz na niego jako na drogowskaz do prawdziwej Miłości, wzorem św. Jana Pawła II, którego kolejną rocznicę odejścia do domu Ojca przeżywamy i wypowiedz jeszcze raz całym swym sercem modlitwę… Panie, proszę Cię o to, co jest najtrudniejsze, daj mi łaskę rozpoznania Krzyża Twojego we wszystkich moich cierpieniach, by iść swą droga krzyżową tak długo, jak się Tobie podoba Daj cierpliwie czekać tego dnia, kiedy otrzesz z moich oczu wszelką łzę. Panie, bądź mym wzorem i moim światłem w każdym mroku. Niech Krzyż Twój nie będzie dla mnie złem koniecznym, lecz znakiem, że ja i Ty będziemy ze sobą na zawsze. Ty przede mną idący z krzyżem, a ja idący za Tobą, Twoimi śladami…


Daniel Biedniak OMI – misjonarz ludowy (rekolekcjonista) z domu zakonnego w Poznaniu.

 

(pg)