Kongres Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN

This is a custom heading element.

27 kwietnia 2021

W dniach 18-21 maja 2021 roku, w kodeńskim sanktuarium maryjnym, odbędzie się Kongres Polskiej Prowincji. Przebiegać będzie pod hasłem: „Na oblackich drogach z Maryją i jak Maryja”. Pierwotnie wydarzenie miało mieć miejsce jesienią zeszłego roku, ze względu na sytuację pandemiczną zostało przełożone na rok bieżący. Celem kongresu jest refleksja nad 100-letnią obecnością oblatów w Polsce, wyrażenie wdzięczności Bogu za istnienie Polskiej Prowincji, pochylenie się nad maryjnym wymiarem oblackiej posługi ewangelizacyjnej i rosnącą potrzebą określenia współpracy z osobami świeckimi na płaszczyźnie posługi misjonarskiej. W obradach uczestniczyć będą delegaci oraz zaproszeni goście, którzy podejmą dyskusję nad kształtem Dyrektorium Polskiej Prowincji. Wśród prelegentów kongresowych znajdą się: o. dr Adam Wojtczak OMI – wykładowca dogmatyki i mariologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze oraz o. Wojciech Kowalewski OMI z Prowincji Francuskiej.

Wydarzenie relacjonowane będzie w mediach Polskiej Prowincji.

Logo Kongresu przygotował kl. Łukasz Orłowski OMI z Obry.

W centrum logotypu znajduje się krzyż Chrystusa oraz Maryja stojąca pod nim. Jest to nawiązanie do sceny biblijnej, w której umiłowany uczeń usłyszał słowa „Oto Matka twoja”. Są one również hasłem tegorocznego Kongresu. Ważnym elementem emblematu są postacie kobiety i mężczyzny stojące po bokach. Mają one symbolizować osoby świeckie. Z jednej strony są oni jak umiłowany uczeń, którego Chrystus powierzył opiece Matki. Z drugiej jednak strony, jak Maryja, chcą być jak najbliżej Chrystusa – poznawać Go i kochać coraz bardziej. Widocznym elementem logotypu jest symbol nawiązujący do herbu naszego Zgromadzenia. Jako oblaci mamy świadomość tego, że w pewnym sensie to my – zakonnicy i osoby duchowne – mamy razem z Maryją i jak Maryja ukazywać świeckim wartość i piękno Chrystusowego krzyża. Ostatnim istotnym fragmentem grafiki są korzenie. Mają one przypominać po pierwsze, że warto zagłębiać się w korzenie, czyli w to, na czym oparta jest nasza tożsamość. Po drugie zawarte jest tutaj nawiązanie do wzrostu roślin w przyrodzie. Jeśli będziemy odpowiednio nawadniać roślinę, to możemy być spokojni o jej wzrost. Postać Maryi nieprzypadkowo jest niebieska. To Ona jest wodą, która wspomaga wzrost naszego Zgromadzenia w świętości. Jeśli będziemy, jak mówią nasze KKiRR, przeżywać troski i radości naszego misjonarskiego życia z Maryją, to możemy mieć pewność, że nie stracimy z oczu Chrystusa.

(pg)