15 listopada 2021

W TEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH CZŁOWIEK ROZUMIE, JAKI JEST UDZIAŁ DUCHA ŚWIĘTEGO W RELACJI MIĘDZY OJCEM A DUCHOWYMI DZIEĆMI, KTÓRE ŁASKA […]

15 listopada 2021

W TEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH CZŁOWIEK ROZUMIE, JAKI JEST UDZIAŁ DUCHA ŚWIĘTEGO W RELACJI MIĘDZY OJCEM A DUCHOWYMI DZIEĆMI, KTÓRE ŁASKA PRZED CHWILĄ ODRODZIŁA

Głównym zadaniem oblatów w pierwszych latach istnienia Zgromadzenia było głoszenie misji ludowych. Nie dziwi nas zatem fakt, jak wielką rolę do misji w swojej diecezji przywiązywał biskup de Mazenod. To samo przekonanie przejawiał także biskup Bourget.

Eugeniusz opisał swój zwyczaj uczestniczenia w ceremonii zakończenia każdej misji ludowej, która w jego diecezji kończyła się uroczystym błogosławieństwem, wyrażając zadowolenie z duchowej odnowy, która właśnie miała miejsce. Eugeniusz napisał następujące słowa:

Ja z wielkim zainteresowaniem przeczytałem list pasterski, który Ksiądz Biskup kieruje przy okazji misji do parafii, które są uprzywilejowane tą wielką łaską. Wiem, że pod tym względem Ksiądz Biskup nie jest bez pociechy, i za to dziękuję Bogu. Jest to słuszna nagroda należąca się Księdzu Biskupowi za gorliwość o zbawienie swoich owieczek. Ja rów­nież doznaję pociechy tego rodzaju, bo będę przewodniczył w zakoń­czeniu wszystkich misji, które corocznie odbywają się w parafiach mo­jej diecezji. W tego rodzaju zgromadzeniach człowiek rozumie, jaki jest udział Ducha Świętego w relacji między ojcem a dziećmi duchowymi, które łaska przed chwilą odrodziła. Nie rozumiem, dlaczego o to szczęście dla siebie nie starają się wszyscy biskupi.

List do biskupa Montrealu Bourgeta, 15.02.1844, w: EO I, t. 1, nr 31.