Poznań: Kalendarz Trzech Religii – „Budować pokój. 5 lat razem”

Po raz piąty poznańscy przedstawiciele trzech religii stworzyli wspólny kalendarz, a druk sfinansowało Miasto. „W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie razem” to niezwykła w skali kraju publikacja, której celem jest lepsze wzajemne poznanie się ludzi różnych wyznań oraz kultur.

18 grudnia 2021

Kalendarz będzie dostępny bezpłatnie od piątku, 17 grudnia w kilku punktach na terenie miasta, a także w sklepie internetowym misyjne.pl.

Poznań to miasto otwarte, w którym jest miejsce dla każdego, niezależnie od poglądów  społeczno-politycznych, narodowości czy wyznania – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania – Mieszkańcy stolicy Wielkopolski szczególnie się wspierają w czasach pandemii. Widzimy tę solidarność zwłaszcza w momencie rozpoczynającej się zimy. Mam nadzieje, że kalendarz będzie – tak jak w latach poprzednich – impulsem do lepszego zrozumienia różnorodności kulturowej i religijnej mieszkańców Poznania, a także przypomnieniem o wartościach, które nas łączą – dodaje.

Zamów Kalendarz Trzech Religii 2022

„W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem” jest efektem szeregu spotkań Youssefa Chadida, imama lokalnej wspólnoty muzułmańskiej, przedstawiciela gminy żydowskiej w Poznaniu i Marcina Wrzosa, księdza misjonarza oblata. To wyjątkowa publikacja, której celem jest ukazanie różnorodności i możliwości pokojowego życia obok siebie wyznawców różnych religii.

(zdj. Michał Jóźwiak)

Pierwszy poznański Kalendarz Trzech Religii ukazał się pięć lat temu, a inspiracją do niego była podobna inicjatywa z Katowic. Pomysł trafił na podatny grunt. W Poznaniu od lat trwa dialog między religiami Abrahamowymi, a wspólne prace nad kalendarzem są pretekstem do spotkań oraz wymiany myśli, i to nie tylko w cieniu synagogi, meczetu czy kościołów, ale czasem również w bardziej zaskakujących miejscach. Co roku małymi krokami jest on rozszerzany, chociażby o inne denominacje chrześcijańskie. Wspiera nas w tym chociażby papież Franciszek w swoim nauczaniu – zaznacza o. Marcin Wrzos, współtwórca i koordynator projektu.

W tym roku kalendarz zatytułowano “Budować pokój. 5 lat razem”. Hasło nawiązuje do liczby wydań i jednocześnie zapowiada motyw przewodni publikacji.

Pokój to nie tylko stan oznaczający brak wojny między państwami czy ludźmi, nie tylko stan wykluczający konflikty i używanie przemocy, ale także stan oznaczający możliwość życia obok siebie ludzi różniących się. To stan harmonii wewnętrznej – piszą we wstępie twórcy kalendarza.

Karty publikacji są podzielone na trzy części, każda oparta jest na innej rachubie czasowej.

Poza kalendarium gregoriańskim znajdziemy w nim też kalendarz muzułmański, datowany od podróży proroka Muhammad’a z Mekki do Medyny oraz żydowski, liczony od powstania świata – podkreśla Youssef Chadid, imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej, współtwórca kalendarza. – Publikacja zawiera najważniejsze święta trzech religii, wyszczególnia dni modlitwy – niedziela, szabat, dzień zgromadzenia – i nazwy poszczególnych miesięcy. W części dotyczącej chrześcijan pojawiają się święta nie tylko katolików, ale również prawosławnych, protestantów i starokatolików. Wyróżnione są też daty polskich świąt narodowych oraz innych istotnych dni np. Dnia dziecka, matki czy ojca.

Kalendarz jest bogato ilustrowany. Na poszczególnych kartach znajdują się zdjęcia związane z Poznaniem, wyjaśnienia tradycji, obrządków czy modlitw każdej z religii. W tym roku kalendarz posiada także wstęp w języku angielskim, dzięki czemu stał się dostępny dla szerszej grupy odbiorców.

(zdj. Michał Jóźwiak)

Jestem wdzięczna władzom miasta za pielęgnowanie idei wielokulturowości oraz wartości religijnych, które współtworzą nasze społeczeństwo – mówi Alicja Bromberger-Kobus, przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Poznaniu – Dzięki tej inicjatywie, która niesie ze sobą aspekt edukacyjny, poznajemy siebie nawzajem. Te piękne i bogate w treści kalendarze otrzymują szkoły, uczelnie, stowarzyszenia oraz sympatycy naszych społeczności, także za granicą. Oprawa publikacji, zarówno merytoryczna, jak i wizualna, cieszy oko, duszę, poszerza wiedzę, a także rozwija wyobraźnię. Wszystkim życzę przyjemności z korzystania z wyjątkowego Kalendarza Trzech Religii – dodaje.

Kalendarz jest bezpłatny. Do dystrybucji trafi 5100 sztuk. Od 17 grudnia można go odebrać w synagodze (ul. Stawna 10), meczecie (ul. Biedrzyckiego 13) oraz Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (ul. Ostatnia 14), oraz w Centrum Informacji Kulturalnej (ul. Ratajczaka 44), a także punkcie Informacji Turystycznej (Stary Rynek 59/60) lub online za pośrednictwem strony: www.misyjne.pl. Projekt został sfinansowany z budżetu Miasta Poznania.

(misyjne.pl)