Kanoniczna instalacja nowego Superiora Delegatury Ukraińskiej

W Obuchowie o. Witalij Podolan OMI objął urząd Superiora Delegatury Misjonarzy Oblatów MN na Ukrainie.

20 stycznia 2022

W dniach 19-21 stycznia 2022 r. w Obuchowie spotkali się oblaci z Delegatury Ukraińskiej, wraz z prowincjałem Polskiej Prowincji, o. Pawłem Zającem i ekonomem prowincjalnym, o. Józefem Czerneckim. 20 stycznia wysłuchali sprawozdania o. Pawła Wyszkowskiego z 3 minionych lat misyjnego zaangażowania oblatów na Ukrainie i w Rosji. W ten sposób superior Delegatury zakończył trzecią kadencję posługi przełożonego, którą pełnił od 2013 r. Wydarzenie to poprzedził dzień skupienia i modlitwy, zakończony wieczerzą wigilijną, z tradycyjnym opłatkiem i wspólnym śpiewaniem kolęd. Nauki i homilię podczas dnia skupienia wygłosił oraz mszy św. przewodniczył bp pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej, Ołeksandr Jazłowecki. Prawie wszyscy oblaci z Delegatury zdołali przybyć do centralnego domu w Obuchowie k. Kijowa, aby wziąć udział we wspólnym świętowaniu i ważnych wydarzeniach związanych z przekazaniem urzędu superiora. Zabrakło kilku ojców aktualnie chorych, nie zdołali także przybyć współbracia posługujący na Krymie oraz jeden ze współbraci pracujący w Rosji.

Rzecz oczywista, posługę oblatów w kończącym się 3-leciu naznaczyła pandemia koronawirusa. Wspólnota przeżyła bardzo boleśnie nagłą śmierć brata Jana Matuszyka OMI, którego pokonała ta nieznana wcześniej choroba – w pełni misjonarskich sił i zaangażowania. Kilku współbraci odczuło poważne konsekwencje zdrowotne, spowodowane przez Covid. Pośród tych nieraz bardzo wielkich zmartwień kontynuowano jednak pracę duszpasterską, systematycznie wspierając ubogich – duchowo i materialnie – oraz podejmując liczne inicjatywy misjonarskie. Do najważniejszych należało otwarcie nowej placówki w Rokitnem na Wołyniu, w miejscu związanym z posługą Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI, a także stałe zaangażowanie medialne, które stało się tym potrzebniejsze w czasie pandemii. Ważnym przedsięwzięciem oblatów było wyprodukowanie fabularnego filmu pt. “Wierzyć”, o prześladowaniu chrześcijan na Ukrainie. Film spotkał się z bardzo dobrym odbiorem widzów w całym kraju, zdobywając nawet wyróżnienia podczas festiwali filmowych. Radością minionych lat było ustanowienie sanktuariów w dwóch miejscach oblackiej posługi – św. Józefa w Gniewaniu oraz Matki Bożej w Tywrowie, gdzie także znajduje się ważny dla całego kraju Memoriał męczenników za wiarę na Ukrainie. Pożar organów w kościele św. Mikołaja w Kijowie, od wielu lat wykorzystywanym jako sala koncertowa, na nowo ożywił dyskusję o wyczekiwanym przez wspólnotę parafialną powrocie kościoła do wyłącznej funkcji sakralnej, dla której został przed 100 laty wybudowany. Pojawiła się na nowo nadzieja, że te oczekiwania spotkają się z powszechnym zrozumieniem i pozytywną dla katolików decyzją osób odpowiedzialnych.

Eucharystia pod przewodnictwem prowincjała w Obuchowie

O godz. 12:00 w kościele parafialnym w Obuchowie rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył o. prowincjał Paweł Zając. W czasie homilii wypowiedział słowa wdzięczności pod adresem kończącego 9-letnią posługę superiora Delegatury, o. Pawła Wyszkowskiego. Troska o tak różnorodną wspólnotę misjonarską jest ogromną odpowiedzialnością, której o. Paweł przez prawie dekadę starał się sprostać z oddaniem i gorliwością. W świetle słowa Bożego o. prowincjał z nadzieją spojrzał na przyszłość Delegatury. Rozpoczynający dziś posługę przełożonego o. Witalij Podolan będzie cały czas otoczony życzliwością współbraci oraz niezbędnym wsparciem Polskiej Prowincji, aby mógł owocnie kierować oblacką misją na Ukrainie i w Rosji.

Prowincjał Polskiej Prowincji

Objęcie urzędu superiora Delegatury przez o. Witalija Podolana odbyło się podczas wspólnotowego nabożeństwa o 15:30. Po złożeniu wyznania wiary przez nominata, o. prowincjał odczytał dekret ustanawiający o. Witalija wyższym przełożonym. Wszyscy życzyli o. Witalijowi Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Św., opieki Matki Bożej. Jeszcze tego samego popołudnia, z udziałem o. prowincjała odbyło się pierwsze spotkanie nowej administracji Delegatury – superiora oraz radnych, którymi zostali: o. Paweł Tomys, o. Paweł Wyszkowski, o. Krzysztof Buzikowski.

Wyznanie wiary o. Witalija Podolana OMI – nowego Superiora Delegatury na Ukrainie

Prowincjał Polskiej Prowincji z Superiorem Delegatury na Ukrainie

Nowa rada delegatury z prowincjałem i ekonomem prowincjalnym.

Niech Bóg błogosławi nowemu superiorowi i nowej administracji Delegatury, wszystkim należącym do niej oblatom oraz ludziom, którym posługują, niech umacnia na drodze powołania kleryków, nowicjuszy i prenowicjuszy, niech darzy nowymi powołaniami!

o. Paweł Zając OMI – prowincjał