Modlitwa przed Kapitułą Generalną

Znamy również logo 37. Kapituły Generalnej.

11 lutego 2022

W położonym niecałe 50 km od domu generalnego miasteczku Nemi, w dniach 14 września-14 października br., odbędzie się 37. Kapituła Generalna Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Kapituła generalna jest najwyższą władzą w Zgromadzeniu. Zbiera się regularnie dla zacieśnienia więzów jedności i dla wyrażenia udziału wszystkich w życiu i posłannictwie Zgromadzenia.

Rodzina oblacka zebrana wokół Chrystusa dzieli się przeżytym doświadczeniem swych wspólnot oraz wezwaniami i nadziejami swego posługiwania. Kapituła to uprzywilejowany czas wspólnotowej refleksji i nawrócenia. Wspólnie, w jedności z Kościołem, rozpoznajemy wolę Bożą w naglących potrzebach naszych czasów i dziękujemy Bogu za dzieło zbawienia, jakiego przez nas dokonuje. (Konstytucja 125).

Zadaniem kapituły jest również wybór nowego superiora generalnego z radą. Może ona zmieniać wewnętrzne prawo zakonne, a w przypadku proponowanych zmian punktów konstytucji, zwraca się o aprobatę Stolicy Apostolskiej. Uczestniczą w niej określeni delegaci. Z urzędu biorą w niej udział: superior generalny, członkowie rady generalnej, ekonom generalny, prokurator przy Stolicy Apostolskiej, prowincjałowie. Do tego grona dochodzą delegaci wybrani z poszczególnych prowincji oraz misjonarze zaproszeni przez superiora generalnego. Z Polskiej Prowincji pojedzie na nią prowincjał oraz trzej delegaci naszej jurysdykcji.

Modlitwa przed 37. Kapitułą Generalną

Boże nieskończonej dobroci,

Dziękujemy Ci za wszelkie błogosławieństwa wylane na nasze Zgromadzenie i naszą rozszerzoną rodzinę oblacką. Zbliżając się do Kapituły Generalnej, prosimy o nowe wylanie Ducha Świętego.

Jesteśmy Ci wdzięczni za nasz charyzmat, przekazany nam przez naszego Założyciela, św. Eugeniusza, i podtrzymywany w żywotności poprzez pełne poświęcenia życie tych, którzy nim żyją z twórczą wiernością i apostolską gorliwością.

Podczas tej pielgrzymki nadziei, rozpal nasze serca i obdarz nas nowym życiem, abyśmy mogli wypełniać naszą misję, wzmocnij naszą więź z Tobą, ze sobą nawzajem oraz z naszym połamanym światem.

Odnów nasze życie w posłudze ubogim i cierpiącym oraz obdarz nas większym zaangażowaniem i oddaniem w  wypełnianiu naszej misji.

Wznosimy tę modlitwę przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej, świętego Eugeniusza i naszych błogosławionych oblatów. Amen.

 

Pobierz plik z modlitwą KLIKNIJ

(pg)