Belgia: Ekumeniczne czuwanie modlitewne

W intencji Ukrainy modlono się w kościele św. Piotra w Leuven.

3 marca 2022

Gdy nad Ukraina spadają bomby, świat wstrzymuje oddech, strach paraliżuje naród ukraiński i kraje sąsiedzkie, kościół pw. św. Piotra w Leuven został wypełniony modlitwą słowną, wyśpiewaną i modlitewną ciszą, ponieważ to właśnie tam we wtorkowy wieczór 1 marca br. odbyło się międzywyznaniowe czuwanie modlitewne. Inicjatorką modlitewnego czuwania była Maryana Hnyp, która z pochodzenia jest Ukrainką, mieszkająca od lat studenckich w Leuven, założycielką i przewodniczącą „KU Leuven Lifestance” – organizacji zrzeszającej wspólnoty religijne różnych wyznań w ramach uniwersyteckiej parafii przy Katolickim Uniwersytecie w Leuven. To ona zwróciła się z apelem do dziekana Leuven, ks. Patricka Maervoet, Mykola Paliukha ze wspólnoty greckokatolickiej w Leuven i Brukseli oraz Eweliny Konings, z flamandzkiego i angielskojęzycznego duszpasterstwa akademickiego przy Katolickim Uniwersytecie Leuven, także zaangażowanej w polską katolicką wspólnotę w Leuven o zorganizowanie czuwania modlitewnego w ramach solidarności z Ukrainą.

We wtorkowy wieczór kościół św. Piotra został wypełniony po brzegi młodym narodem ukraińskim, odzianym często w żółto-niebieską flagę narodową, który studiuje i pracuje w Belgii, belgijskimi mieszkańcami Leuven i okolic, społecznością akademicką, członkami różnych wspólnot religijnych, zarówno katolickich, greko-katolickich, Bahai, wyznawców hinduizmu, buddyzmu czy islamu. Także polska katolicka wspólnota w Leuven była tam obecna w osobie o. Damian Kopyto OMI, koordynatora duszpasterstwa polonijnego w Belgii i duszpasterza polskojęzycznej parafii w Leuven. Obecny był także prowincjał Prowincji Belgia-Holandia Daniel Coryn OMI oraz o. Robert Wawrzeniecki OMI, który głosił dzień skupienia dla duszpasterzy polonijnych z całej Belgii. W modlitewnym spotkaniu uczestniczyło wielu polskich chrześcijan z Leuven i Brukseli, którzy także już drugiego dnia napadu Rosji na Ukrainę jednoczyli się w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem oraz w modlitwie różańcowej w intencji pokoju w kościele pw. św. Lambertusa w Leuven.

Ks. Patrick Maervoet, dziekan kościoła lokalnego w Leuven i okolic, wyraził swoją wdzięczność następującymi słowami:

Niezależnie od tego, jaką wyznajesz wiarę czy jaka filozofię życia: dobrze, że tu jesteś.

Mykoła Paliukh, kapłan Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i jeden z inicjatorów czuwania dodał:

Głównym celem jest być razem i móc wspólnie się modlić. Chcemy być solidarni z Ukraińcami, to jest najważniejsze.

Czuwanie modlitewne w solidarności z Ukrainą zostało zorganizowane w formie ekumenicznego czuwania Taizé, by poprzez wspólny śpiew kanonów w różnych językach modlić się o pokój na Ukrainie i na świecie. Pomiędzy wyśpiewanymi kanonami wybrzmiało Kazanie na Górze w j. angielskim, modlitwa wiernych w języku ukraińskim, polskim, angielskim i flamandzkim, piękny ukraiński śpiew duchownych i świeckich.

Wśród obecnych w Sint-Pieterskerk byli: ks. Prof. Jacques Haers SJ, proboszcz UP KU Leuven, pan Martijn Steegen, dyrektor UP KU Leuven, wielu przedstawicieli wspólnot wyznaniowych i społecznych oraz kilku radnych miasta Leuven: Dirk Vansina (CD&V), Bieke Verlinden (Vooruit) i Johan Geleyns (CD&V) oraz burmistrz miasta, muzułmanin Mohamed Ridouani, który w słowie podziękowania wyraził otwartość i solidarność mieszkańców miasta Leuven z narodem ukraińskim zarówno na ziemi belgijskiej jaki i tych, którzy będą mogli znaleźć w niej swoje schronienie.

Maryana Hnyp, reprezentująca naród ukraiński na ziemi belgijskiej, podkreśliła, że o wolność i suwerenność Ukrainy walczą dwie siły: armia zbrojna, która walczy z bronią w ręku i bez broni w obronie niewinnych przeciwko wrogiej Rosji na ziemi ukraińskiej oraz armia tych wszystkich, którzy walczą zjednoczeni w indywidualnej i wspólnotowi modlitwie na całym świecie w łączności z Ukrainą.

Wtorkowe ekumeniczne czuwanie modlitewne po raz kolejny udowodniło, że modlitwa ma ogromną siƗę łączenia człowieka z Bogiem i ludzi pomiędzy i ze sobą. Chociaż wielu dziś współczesnych uważa, ze modlitwa nie zmienia i nie zmieni świata, to świadectwo wspólnoty ludzi dobrej woli zatopionych w modlitwie przekonuje, że modlitwa zmienia ludzi, a ci z kolei maja moc przemiany świata na lepsze. Oby pokój znów zapanował w ludzkich sercach i na świecie!

(Ewelina Konings)