Oblacka pomoc wciąż dociera do Czernihowa

Widok zniszczonego miasta porusza serce.

24 kwietnia 2022

Oblacka pomoc Ukrainie wciąż dociera do potrzebujących, którzy ucierpieli w wyniku rosyjskiej agresji. Zbierane z całej Polski dary przewożone są do klasztoru w Zahutyniu w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy, stąd transportowane są do miejsc za naszą wschodnią granicą, które wciąż potrzebują wsparcia. Dzięki konwojowi humanitarnemu, który dotarł do Czernihowa, można zobaczyć, jak wygląda miasto, w którym misjonarze oblaci pozostali z ludźmi aż do końca rosyjskiego oblężenia.