Białoruś: Oblat przewodniczącym konsulty wyższych przełożonych zakonnych

Jest reprezentantem zakonników wobec Watykanu i Konferencji Episkopatu Białorusi.

6 maja 2022

Podczas spotkania Grupy Koordynacyjnej Wyższych Przełożonych, Delegatów i Przedstawicieli Męskich i Żeńskich Instytutów oraz Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Białorusi powołano o. Andrzeja Juchniewicza OMI na przewodniczącego rady. Wyboru dokonano 5 maja br. w Salezjańskim Centrum Młodzieżowym w Mińsku. Jego kadencja potrwa trzy lata.

Ojciec Andrzej Juchniewicz OMI urodził się w 1982 roku na Białorusi. Wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Nowicjat odbył na Świętym Krzyżu, gdzie złożył pierwsze śluby zakonne 8 września 2002 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk abp. Stanisława Gądeckiego w Obrze, 31 maja 2008 roku. Od 2012 roku jest proboszczem i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szumilinie koło Witebska. Od 2018 roku pełni funkcję Superiora Misji na Białorusi.

Grupa Koordynacyjna Wyższych Przełożonych, Delegatów i Przedstawicieli Męskich i Żeńskich Instytutów i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Białorusi jest publiczną osobowością prawną, ustanowioną przez Stolicę Apostolską. Przewodniczący gremium reprezentuje zakonne wspólnoty przed Watykanem oraz Konferencją Episkopatu Białorusi. W kraju posługuje 55 instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego (24 męskie i 31 żeńskie).

(pg)