Święcenia prezbiteratu i diakonatu [relacja]

Polska Prowincja ma czterech nowych prezbiterów i pięciu diakonów.

21 maja 2022

W obrzańskim scholastykacie odbyła się uroczystość święceń prezbiteratu i diakonatu. Zgromadziła rodziny i bliskich kandydatów do święceń, licznie przybyłych oblatów i kapłanów z parafii pochodzenia święconych zakonników. Liturgii święceń przewodniczył bp Wiesław Krótki OMI – ordynariusz diecezji Churchill-Zatoka Hudsona na terenach kanadyjskiej Arktyki.

Po przedstawieniu kandydatów do święceń rozpoczęła się Liturgia Słowa. Kazanie wygłosił główny celebrans. W słowie skierowanym do młodszych współbraci nawiązał do własnego doświadczenia kapłaństwa:

Z mojego doświadczenia i moich wspaniałych przeżyć w tej świątyni 32. lata temu, myślałem, że po święceniach kapłańskich życie będzie piękne, wszyscy będą się cieszyć, kochać i wspólnie uroczyście obchodzić moje życie kapłańskie. Nie mogę powiedzieć, że się pomyliłem, nie mogę powiedzieć, że niezupełnie tak się działo. Jedno, co mogę wam dzisiaj powiedzieć, bracia, abyście nie stracili nadziei i pokoju, które macie w sercach.

Następnie biskup mówił o trzech cnotach teologalnych – wierze, nadziei i miłości, które są fundamentalne dla życia każdego chrześcijanina.

Kiedy Chrystus wybrał swoich apostołów, swoich naśladowców, swoich towarzyszy, nie przyrzekł im łatwego życia, ale powiedział, że będzie z nimi zawsze. (…) Nauczcie innych, tych, którym służycie, tych, których kochacie, nauczcie ich i powiedzcie im, że Chrystus jest.

Wasze ręce, drodzy współbracia, będą namaszczone świętym olejem, niech ten olej nigdy z waszych rąk się nie ściera – apelował kaznodzieja – Jest to moc Chrystusa, która napełni was siłą z nieba, abyście szli i dawali świadectwo.

Świadectwo nowych prezbiterów ma być zakorzenione w Eucharystii, gdzie będą doświadczać fizycznie obecności Chrystusa. Mają stawać się nosicielami nowych wartości, wartości Ewangelii, wobec świata, w którym wartości są rozmyte.

W nawiązaniu do bogatego doświadczenia życia oblackiego i misyjnego, biskup Krótki apelował o pielęgnowanie miłości, do której wzywał patron dnia – święty Eugeniusz. Ta miłość to również wezwanie do walki o siebie i drugiego człowieka.

Wy, współbracia, walczcie o kapłaństwo swoje, nie dajcie ludziom powodu do tego, abyście żyli w troskach, ale sami też brońcie siebie, w imię Chrystusa. I brońcie innych, bo świat was potrzebuje, bardzo was potrzebuje dzisiaj, po tych dwóch latach COVIDa, kochani, w was ludzie widzą nadzieję. Żebyście im powiedzieli, że będzie lepiej, że będzie dobrze. Te troski z Chrystusem na ołtarzu przemódlcie, przepracujcie – kontynuował kaznodzieja.

Posłuchaj całego kazania bp. Wiesława Krótkiego OMI:

Po kazaniu kandydaci do święceń złożyli przysięgę wierności Kościołowi. Po niej rozpoczęła się modlitwa Litanii do Wszystkich Świętych.

Istotnym momentem święceń jest nałożenie rąk przez następcę Apostołów oraz modlitwa konsekracyjna. Po przekazaniu charyzmatu kapłaństwa nowym prezbiterom, obecni na liturgii prezbiterzy również wkładają dłonie na głowę nowo wyświęconych.

Nowi prezbiterzy i diakoni Polskiej Prowincji Anno Domini 2022

Podczas popołudniowej akademii neoprezbiterzy oraz diakoni, którzy zakończyli już okres pierwszej formacji otrzymali swoje pierwsze obediencje na placówki oblackie:

  • o. Mateusz Król OMI został skierowany do domu zakonnego w Lublińcu
  • o. Maciej Organ OMI został skierowany do domu zakonnego w Katowicach
  • o. Ernest Świderski OMI został skierowany do domu zakonnego w Gorzowie Wielkopolskim
  • o. Mateusz Zys OMI został skierowany do Prokury Misyjnej w Poznaniu
  • dk Jędrzej Baranowski OMI został skierowany do domu zakonnego w Opolu
  • dk Damian Majcherczak OMI został skierowany do domu zakonnego w Iławie
  • dk Łukasz Orłowski OMI został skierowany do Delegatury na Ukrainie

(pg)