„Oblaci pokazali mi charyzmat” – świadectwo misjonarza z Białorusi

Trwa Tydzień Modlitw o Powołania Oblackie.

23 maja 2022

"Oblaci pokazali mi charyzmat" - świadectwo misjonarza z Białorusi 😇 Tydzień Modlitw o Powołania Oblackie 🙏

Opublikowany przez Misjonarze Oblaci MN w Polsce Poniedziałek, 23 maja 2022

Poza tym proszę Boga, aby wybrał dla nas i posłał nam ludzi, których potrzebujemy do wykonywania Jego dzieła. Całkiem słusznie ojciec mówi, że wszystkim wam zdawało się, iż staliśmy się innymi ludźmi, bo tak właśnie jest. Obyśmy mogli dobrze zrozumieć, kim jesteśmy! Mam nadzieję, że Pan udzieli nam tej łaski za wstawiennictwem i dzięki opiece naszej świętej Matki, Niepokalanej Maryi, do której w naszym Zgromadzeniu musimy mieć wielkie nabożeństwo – z listów św. Eugeniusza.

Kilka tygodni po zatwierdzeniu Zgromadzenia Założyciel podkreśla, że jedną z najpilniejszych spraw jest prosić Boga o nowe powołania. Być misjonarzem oblatem Maryi Niepokalanej oznacza dla niego być nowym człowiekiem, którego trzeba jeszcze ciągle odkrywać. Pisząc o potrzebie modlitwy w intencji powołań, wskazuje na ścisły związek pomiędzy nowymi powołaniami a naszą tożsamością. Im bardziej utwierdzamy się w naszej tożsamości, tym bardziej możemy pociągnąć innych do Zgromadzenia swoim przykładem i modlitwą.

Święty Eugeniuszu, niech nadal trwa Twoja wstawiennicza modlitwa przed Bogiem, aby wybierał młodych ludzi gotowych pójść drogą oblackiego charyzmatu.