„Tu naprawdę możesz zostać świętym” [świadectwo]

Brat Paweł Biegański OMI jest misjonarzem na Ukrainie.

24 maja 2022

"Tu naprawdę możesz zostać świętym, jeśli chcesz" Tydzień Modlitw o Powołania Oblackie

Opublikowany przez Misjonarze Oblaci MN w Polsce Wtorek, 24 maja 2022

W imię Boże odpowiedzmy na łaski, jakich w tych ostatnich czasach Bóg udzielił tylko nam. Ze swej strony, nie wiedząc co robić, aby godnie podziękować Bogu, postanowiłem codziennie składać świętą Ofiarę bądź to aby podziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa, bądź aby otrzymać to, żeby każdy z nas stawał się coraz godniejszym swego powołania. Wydawało mi się, że jest nieodzowne, aby w Stowarzyszeniu codziennie była składana Ofiara w tej intencji, która zawiera w sobie jeszcze inne, zawsze w tym samym duchu.

Drogie dzieci niech sobie dobrze uzmysłowią, że nigdy w wystarczający sposób nie poznają wielkiego dobrodziejstwa ich powołania; swe podziękowanie Bogu będą w stanie wyrazić tylko poprzez prawdziwy zapał i wierność ich Regule i duchowi ich Instytutu- z listów św. Eugeniusza.

Kilka miesięcy po zatwierdzeniu Zgromadzenia Założyciel odczuwa natchnienie, aby codziennie odprawiać Mszę świętą bądź to w intencji dziękczynnej za Zgromadzenie i dar powołania każdego, bądź w intencji błagalnej o wzrost w łasce powołania. Także w centrum naszego dziękczynienia ma być wdzięczność Bogu za łaskę powołania, połączona z prośbą o to, abyśmy stawali się coraz bardziej jej godni. Trudno oczekiwać, aby Bóg wysłuchiwał naszych modlitw w tej intencji i udzielał łaski nowych powołań, jeśli prosząc o takie dobra nie będziemy wdzięczni za te, które dotychczas otrzymaliśmy.

W duchu świętego Eugeniusza dziękujemy Ci, Boże, za dar naszego powołania. Uczyń nas godniejszymi tej łaski i obdarzaj nią innych, aby mogli tak samo składać Ci dziękczynienie i zdobywać zasługi przed Tobą.