Oblacki krzyż na TikToku [wideo]

Zakonnik pochodzi z Prowincji Kamerunu.

29 czerwca 2022

Krzyż Jezusa Chrystusa jest sercem naszego posłannictwa. Wzorem Pawła apostoła głosimy „Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2). Jeśli nosimy „w ciele naszym konanie Jezusa” to w nadziei, „aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele” (2 Kor 4, 10). Oczyma ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat krwią Jego odkupiony, żywiąc pragnienie, żeby ludzie, w których nadal trwa Jego męka, poznali także moc Jego zmartwychwstania (por. Flp 3,10) – Konstytucje i Reguły, 4.