Sanktuarium w Kodniu z dofinansowaniem na eneregtykę

Beneficjentem jest Dom Pielgrzyma w Kodniu.

28 lipca 2022

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – o. Krzysztof Borodziej OMI, odebrał umowę na instalację do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii do 0,5 MW. Projekt „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Dom Pielgrzyma w Kodniu Sp. z o.o.” dofinansowany zostanie ze środków Unii Europejskiej. Uroczystość wręczenia umów przez Marszałka Województwa Lubelskiego – Janusza Stawiarskiego oraz dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości – Marka Neckiera, odbyła się 27 lipca. To pierwsze umowy w ramach Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki – REACT-EU. Dom Pielgrzyma w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej jest jedyną instytucją kościelną, która uzyskała wsparcie w obecnym rozdaniu, reszta to przedsiębiorstwa prywatne, firmy prowadzone przez samorządy oraz szpital w Zamościu. Docelowo ma zostać zawartych 120 podobnych umów w ramach rundy I.

(zdj. LAWP)

(pg)