Lubliniec: Rusza odbudowa szkoły katolickiej

Podpisano dokumenty pozwalające na odbudowę szkoły katolickiej.

9 sierpnia 2022

W liturgiczną uroczystość św. Edyty Stein, w obecności przełożonego lublinieckiej wspólnoty zakonnej, o. Lucjana Osieckiego OMI oraz prezesa fundacji oblackiej, o. Tomasza Woźnego OMI, podpisane zostały dokumenty pozwalające na rozpoczęcie odbudowy spalonego zachodniego skrzydła klasztoru w Lublińcu, z którego korzystał Zespół Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu. Inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którą reprezentował o. Józef Czernecki OMI – ekonom prowincjalny.

Dotychczasowe działania

Po tragicznym pożarze zachodniego skrzydła klasztoru, 24 września 2020 roku, zniszczenia okazały się tak poważne, że obiekt należało rozebrać. W zabudowaniach, których właścicielem są misjonarze oblaci, znajdowała się szkoła katolicka. Zakonnicy od początku podkreślali, jak bardzo zależy im, aby placówka mogła nadal funkcjonować. Szkoła wpisała się w obecność oblatów w mieście, prowadząc edukację w duchu katolickim. Podczas okresu kompletowania dokumentacji oraz zyskiwania wymaganych prawem zezwoleń, szkoła znalazła schronienie w pozostałych obiektach należących do Zgromadzenia.

Lubliniec – zniszczenia szkoły katolickiej w oblackim klasztorze [wideo z drona]

Obecna inwestycja polegająca na postawieniu budynku szkolnego w ramach zakonnych zabudowań zmierza do zamknięcia obiektu w stanie surowym zadaszonym. Inwestorem jest Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, projekt przygotowała firma Modo Design Group z Radomia, a wykonawcą będzie firma Hausbud Sp. z o.o. z Lublińca. Zakończenie tej części prac przewidziane jest na wczesną wiosnę przyszłego roku.

Wykończenie szkoły będzie zadaniem Fundacji Edukacji Katolickiej. Ze względu na trudności w dotychczasowym utrzymaniu, jej prowadzeniem zajmie się oblacka fundacja, której tożsamość prawna będzie pozwalać na pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na działalność edukacyjną placówki. Ze względu na powyższe trudności obecny organ prowadzący zadecydował o ponownych wprowadzeniu symbolicznego czesnego. Analiza rynkowa przedsięwzięcia rodzi nadzieje na sprawne i efektywne dalsze funkcjonowanie szkoły katolickiej.

W Lublińcu dostrzegamy zasadność istnienia szkoły katolickiej, która wychowuje młode pokolenia w duchu wartości katolickich. Szkoła wypracowała już sobie pewien model wychowania, który angażuje zarówno środowisko rodzinne, uczniów, jak i pedagogów. W kształtowaniu nowego oblicza szkoły fundacja współpracuje w porozumieniu z obecnym organem prowadzącym – Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców, radą rodziców i instytucjami oświatowymi – mówi o. Tomasz Woźny OMI, prezes Fundacji Edukacji Katolickiej.

Rzut na zabudowania klasztorne misjonarzy oblatów w Lublińcu. Po prawej plac pod odbudowę spalonego skrzydła klasztoru, w którym mieściła się szkoła katolicka (zdj. P. Gomulak OMI)

Wizualizacja

Odbudowywany obiekt mieści się w obszarze ochrony przyzabytkowej. Najstarsza środkowa część klasztoru wpisana jest do rejestru zabytków. Projekt powstającej części podlegał nadzorowi konserwatora zabytków. Jednak jej charakter zostanie dostosowany do wymagań szkolnych.

Wizualizacja skrzydła zachodniego. Kolorem szarym zaznaczono istniejące zabudowania klasztorne.

Budynek będzie odtwarzał bryłę w jej pierwotnych gabarytach tj. szerokości, długości oraz wysokości i kubaturze. Będzie to budynek tradycyjny, murowany, 5 kondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym ukrytym za ścianami attykowymi tympanonów ścian szczytowych. Architektura budynku oszczędna w wyrazie, spokojna nawiązująca do istniejących zabudowań klasztoru, prostopadłościenna. Na ścianach szczytowych budynku (krótszych) zaprojektowane zostały tympanony trójkątne. W dłuższej ścianie od strony zachodniej zaprojektowane zostało wejście główne do budynku.

Szkoła zyska większą salę gimnastyczną, nowoczesne sale lekcyjne, zaplecze administracyjne, gabinety nauczycielskie oraz stołówkę. Dodatkowo obiekt wyposażony będzie w windę i dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.

23 lutego 1922 roku oblaci kupili zabudowania Zakładu Wychowawczego im. Franciszka Grotowskiego w Lublińcu. W latach 1925-1930 obiekt został przystosowany do nowej funkcji – dobudowano nowe skrzydła, w których mieściły się: kaplica pw. św. Stanisława Kostki (obecny kościół parafialny) oraz Niższe Seminarium Duchowne. Od 2000 roku w zachodnim skrzydle klasztoru mieścił się Zespół Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.

(pg)