Święty Krzyż: Ikona Matki Bożej wraca po 400 latach

Uroczyste wniesienie nastąpi podczas tegorocznych uroczystości odpustowych.

6 września 2022

W ostatnim rozdziale książki o. Marcina Kwiatkiewicza OSB o historii Opactwa Benedyktyńskiego i Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego można przeczytać o ikonie Matki Bożej Bolesnej umieszczonej w rzymskiej bazylice Aracoeli. Z tym wizerunkiem związana jest historia cudownego zakończenia epidemii dżumy w Rzymie w roku 590. Ówczesny papież Grzegorz Wielki, który nakazał pokutną procesję w intencji zakończenia zarazy, podczas której niósł wspomnianą wyżej ikonę Matki Bożej. Trzeba jednak wspomnieć, że niektóre źródła wskazują, że w czasie procesji była niesiona ikona Matki Bożej Śnieżnej z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Według jednej z legend, którą powtarza o. Kwiatkiewicz, w czasie procesji ludzie mieli usłyszeć aniołów śpiewających antyfonę Regina Caeli- na co w zachwycie miał odpowiedzieć święty papież Grzegorz WIelki: „Módl się za nami do Boga, Alleluja”. Ikona Matki Bożej z Aracoeli została napisana przez świętego Łukasza Ewangelistę, niestety oryginał zaginął i w XI wieku zastąpiono go kopią. Maryja na ikonie ma uniesioną prawą rękę, a lewa spoczywa na piersi co jest znakiem, że Maryja oręduję za każdym kto do Niej się zwraca. Wielu twierdzi, że „Ikona Matki Bożej miała płakać, gdy tylko zbliżało się ogromne niebezpieczeństwo lub kataklizm”.

Madonna Avvocata w Rzymie (zdj. domena publiczna)

Wielkim czcicielem Matki Bożej z Aracoeli był opat świętokrzyski, o. Stanisław Sierakowski, na którego polecenie w 1650 roku sprowadzono kopię ikony do klasztoru na Łysicy. Opat umieścił ikonę w małym ołtarzu, specjalnie w tym celu postawionym. Jak wielkim szacunkiem i czcią cieszyła się Matka Boża z Aracoeli świadczy fakt wybudowania dla Niej osobnej, murowanej kaplicy w 1682 roku, której pomysłodawcą i w dużej mierze fundatorem był organista świętokrzyskiego opactwa, Michał Osecki. Nie wiemy co stało się z ikoną i samą kaplicą, prawdopodobnie spłonęła w wielkim pożarze w 1777 roku.

Opat Sierakowski na fresku nad wejściem do zakrystii świętokrzyskiego sanktuarium (zdj. OMI Święty Krzyż)

Po wielu latach kopia ikony wraca na Święty Krzyż. Jej autorem jest o. Jarosław Kędzia OMI, ikonopista z Siedlec, autor wielu ikon oraz organizator warsztatów z ikonopisarstwa w Siedlcach i Kodniu.

Reportaż o niezwykłym ikonopisarzu [wideo]

Uroczyste wniesienie ikony do świętokrzyskiej bazyliki i jej poświęcenie będzie miało miejsce 15 września br., we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, na uroczystej sumie o godzinie 12.00.

Fragment dzieła ojca Marcina Kwiatkiewicza

(Bogusław Harla OMI)