Święty Krzyż: Pięciu nowych nowicjuszy

W klasztorze na Świętym Krzyżu przyjęto do nowicjatu pięciu nowicjuszy.

7 września 2022

W przededniu święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny pięciu kandydatów do naszej rodziny zakonnej złożyło przyrzeczenia nowicjackie i rozpoczęło swój kanoniczny nowicjat. Ceremonia miała miejsce podczas nabożeństwa Słowa Bożego, której przewodniczył mistrz nowicjatu, o. Krzysztof Jamrozy OMI. W homilii, zwracając się do przyszłych nowicjuszy powiedział m.in.:

Jezus ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Zanim jako kapłani wyzwalać będziecie ludzi z pęt zła, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania, choć może ktoś zostanie egzorcystą, zanim wysłani zostaniecie z orędziem Dobrej Nowiny w posłudze głoszenia Słowa Bożego, jesteście wezwani by towarzyszyć Jezusowi. By przy Nim codziennie być, codziennie się w Niego wpatrywać, wsłuchiwać. Będzie się to dokonywać podczas Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas lektury Pisma Świętego i medytacji. W kontakcie z kierownikiem duchowym i spowiednikiem. W relacji z drugim człowiekiem, w którym także Pan Bóg jest obecny i poprzez którego przemawia. To fascynująca perspektywa, choć nie zawsze będzie łatwo, i nie zawsze będzie się chciało. (…) Chrystus zaprasza was na wyjątkową drogę powołana zakonnego i kapłańskiego, zaprasza do szczególnej, oblubieńczej relacji ze sobą. Na tej drodze bądźcie dla siebie nawzajem wsparciem, pomocą, podporą. Niech światło Ducha Świętego towarzyszy wam przy rozeznawaniu powołania, a budowana zażyłość z Chrystusem sprawi, że za rok będziecie chcieli stanąć na ślubnym kobiercu, jak jutro uczynią to wasi starsi współbracia.

Ostatnie słowa są nawiązaniem do ceremonii złożenia pierwszej profesji zakonnej, która będzie miała miejsce na Świętym Krzyżu 8 września.

(kj)