Wilno: Zjazd Rady Polonii Świata. Wśród uczestników misjonarze oblaci

Organizacja dba o interesy Polonii na całym świecie.

20 września 2022

Rada Polonii Świata jest federacją organizacji zrzeszających Polonię i Polaków poza granicami Polski, która powstała na mocy porozumienia w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków na całym świecie. Jej zadaniem jest służba Polonii i Polakom za Granicą w pełnej niezależności od grup gospodarczych oraz interesów indywidualnych, w oparciu o demokratyczne zasady wzajemnego poszanowania, politycznej neutralności i religijnej tolerancji.

Rada Polonii Świata jest kontynuacją Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata, która powstała w 1978 roku na Zjeździe w Toronto. Po zmianach ustrojowych w Polsce w 1989 r., na Zjeździe w Rzymie w 1994 r. zmieniono nazwę na Radę Polonii Świata, rozszerzając swoją działalność o organizacje Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

W Wilnie na Litwie odbył się kolejny zjazd organizacji. Uczestniczyli w nim również oblaci: o. Janusz Błażejak OMI z Kanady oraz superior Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie.

W różnych panelach dyskusyjnych poruszone są następujące tematy: młodzież, harcerstwo, duszpasterstwo i tradycje chrześcijańskie, oświata i nauka, kultura, patriotyzm oraz polskie lobby. Byłem odpowiedzialny za panel duszpasterski, a zaproszeni goście i prelegenci to: ojciec Witalij Podolan z Ukrainy, Helena Brik z Rosji (Republika Karelia) oraz Lidia Szyszko z Petersburga. Poruszony był również temat Centrum Opatrzności Bożej oraz Kaplicy Polonii Świata. Zjazd Rady Polonii świata rozpoczął się uroczystą Mszą świętą przed cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej – wyjaśnia o. Janusz Błażejak OMI.

(pg/zdj. J. Błażejak OMI)