21 września 2022

Z listów św. Eugeniusza.

21 września 2022

POSŁUGA PRZEŁOŻONEGO OBLATÓW W SAGUENAY SZYBKO NABRAŁA CECH ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO, WALKI Z WYZYSKIEM I UBÓSTWEM

Pod kierownictwem ojca Honorata nowa misja oblacka w Saguenay nabrała szczególnego charakteru.

Norman Séguin pisze: „Honorat starał się organizować życie religijne nowych osadników, erygując parafie, budując kościoły i szkoły”.

Towarzystwo agroleśnicze, które kształtowało się w Saguenay, wywarło silne wrażenie na Honoracie. Monopol na pozyskiwanie drewna dawał firmie Price kontrolę nad regionem. Bardzo biedni i wciąż nieliczni mieszkańcy podlegali Peterowi McLeodowi, wspólnikowi Williama Price’a i szefowi operacji w regionie. McLeod, zagorzały propagandysta protestantyzmu, w oczach Honorata stanowił poważne zagrożenie dla katolików w regionie. Co więcej, reprezentował on, jego zdaniem, dyktaturę gospodarczą, ponieważ nie tylko pozwolił sobie na płacenie pracownikom bonami wymienialnymi na towary w jego sklepach, ale także stosował zastraszanie w celu zniewolenia ludności. Posługa przełożonego oblatów w Saguenay szybko nabrała cech zaangażowania społecznego, walki z wyzyskiem i ubóstwem

(https://www.omiworld.org/fr/lemma/honorat-jean-baptiste-fr/).