26 września 2022

Z listów św. Eugeniusza.

26 września 2022

RADUJCIE SIĘ MYŚLĄ, ŻE BYĆ MOŻE NIE MA W KOŚCIELE ZGROMADZENIA, KTÓRE ODPOWIEDNIO DO LICZBY SWOICH CZŁONKÓW CZYNI TYLE DOBRA CO NASZE.

Wyczuwamy entuzjazm misyjnego zapału Eugeniusza, gdy opisuje list od ojca Ambrożego Vincensa, który był mistrzem nowicjuszy i przełożonym w N.-D. de L’Osier:

Bardzo satysfakcjonujący list od ojca Vincensa z powodu szczegółów, jakie mi daje o wielu jego misjach i o pracach podczas tegorocznej zimy. Rzeczywiście wszystko dobro, które dokonuje się przez posługę naszego Zgromadzenia, jest wspaniałe. Zbierzcie wszystkie relacje, jakie do mnie przychodzą z Korsyki, z Ameryki i z różnych krajów, z Francji i Anglii, i zobaczycie, że są powody, aby uwielbiać Pana za Jego miłosierdzie, radujcie się myślą, że być może nie ma w Kościele zgromadzenia, które odpowiednio do liczby członków czyni tyle dobra co nasze.

Dziennik, 02.04.1845, w: PO I, t. XXI.