Sympozjum Bilad As-Sudan o Afryce

W jednym z wystąpień przedstawiono okoliczności niedawnego uwolnieniu Polaka w Burkina Faso.

26 września 2022

W świętokrzyskim klasztorze odbyło się sympozjum afrykanistyczne „Bilad As-Sudan: Stare kultury i nowe wyzwania”. Konferencja naukowa współorganizowana została przez Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, Katedra Misjologii UKSW w Warszawie oraz Instytut Mazenodianum.

Tematy prelekcji:

  • Dr hab. Robert Piętek, prof. UPH w Siedlcach, „Signares na Saint Louis i Gorée”;
  • Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich (UAM), „Métises – społeczna i kulturotwórcza rola grupy mieszanego pochodzenia w społeczeństwie Senegalu”;
  • Dr hab. Bara Ndiaye, prof. UWM, „La Mosquée Massalikul Jinaane de Dakar dans la communication Mouride / Meczet Massalikul Jinaane w Dakarze w komunikacji Muridów”;
  • Dr Darek Skonieczko (PME), „Brązy z Królestwa Beninu w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie w świetle dyskusji o redystrybucji dóbr do Afryki. Przykład figurki XV – wiecznego wojownika”;
  • Marek Kulczyk (REFUGIO), „Między modą a wpływem – miejsce meczetów w architekturze Sahelu”;
  • Dr hab. Jacek Łapott, prof. US, „Kultura Tellem z Mali – zgubione ogniwo w łańcuchu historii Afryki Zachodniej?”
  • Dr Lucjan Buchalik (MM Żory), „Konflikt w Burkina Faso oczyma dziennikarzy i terenowca”;
  • Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW), „Rey Bouba jako przykład państwa teokratycznego”;
  • Dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW, „Lokalne i globalne konteksty używek w Sudanie”;
  • Dr Piotr Maliński (US), „Nad Nilem Błękitnym, Białym i w Kordofanie. O badaniach terenowych Leona Cienkowskiego w 1848 r. na podstawie źródeł rosyjskojęzycznych”;

Jednym z żywiej omawianych tematów było niedawne uwolnienie porwanego w Burkina Faso młodego Polaka.

(pg)