Komentarz do Ewangelii dnia

30 września 2022.

29 września 2022

Biadanie Pana Jezusa wobec nawiedzonych przez Siebie miejsc, osiąga wysoki pułap. Nieprzyjęty, nierozpoznany i niezrozumiany. Pan Jezus ukazuje pewną gradację miejsc, w których uczynił najwięcej znaków. A pomimo to nie nawrócili się, nie zmienili dotychczasowego sposobu bycia i życia. Mowa Pana Jezusa kończy się wskazaniem mandatu w imieniu Kogo On przyszedł i Kto tak naprawdę zostaje wzgardzony i odrzucony. Panie Jezu, nie dopuść, aby w historii naszego życia zabrakło „metanoi” – głębokiej przemiany myśli i serca. Abyśmy rozpoznawali i lepiej odczytywali znaki czasu, który nam dajesz. Amen! Alleluja! Pokój Wam!