Sympozjum o Słudze Bożym kleryku Alfonsie Mańce OMI

Wydarzenie odbyło się na Świętym Krzyżu.

30 września 2022

28 września br. w systemie hybrydowym odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa “Święci rodzą świętych i wołają o naszą świętość i wolność. Sługa Boży kleryk Alfons Mańka OMI wśród kleryków-męczenników II wojny światowej”. Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii sprawowanej przez biskupa radomskiego Marka Solarczyka w kaplicy Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Bp Marek Solarczyk: “Bóg jest i obdarza nas swoją świętością”

.

Głównym organizatorem spotkania było Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W sympozjum wprowadził ks. dr hab. prof. UKSW Waldemar Cisło.

Bliski Wschód, Afryka i Ukraina dostarczają nam przykładów, że kapłaństwo jest służbą do końca – mówił dyrektor sekcji polskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.:

  • dr Henryk Kałuża SVD, Polscy klerycy-męczennicy II wojny światowej
  • prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD (UPJPII), Każdy czas jest dobry na świętość
  • Lucjan Osiecki OMI (Instytut Mazenodianum), Dom rodzinny miejscem kształtowania świętych – dojrzewanie powołania zakonnego Alfonsa Mańki

  • Robert Wawrzyniecki OMI (Instytut Mazenodianum), Miejsca męczeństwa polskich kleryków podczas II wojny światowej

  • ks. dr hab. Jan Miczyński, prof. KUL , Specyfika środowiska kleryckiego

  • ks. prof. dr hab. Marek Tatar (UKSW), Model formacji do dojrzałej duchowości

Słowo pozdrowienia skierował do zebranych na Świętym Krzyżu Prowincjał Polskiej Prowincji – o. dr hab. prof. UAM Paweł Zając OMI. Część prelegentów przedłożyła odczyty w formie online. Całość spotkania można obejrzeć w poniższym linku, jednak ze względu na słaby sygnał internetowy na szczycie Łysicy niekiedy transmisję dotykają problemy techniczne:

(pg)