Komentarz do Ewangelii dnia

1 października 2022.

1 października 2022

My uczniowie Pana Jezusa mamy być szczęśliwymi nade wszystko z powodu zapisania naszych imion w Niebie. Tak, każdy z nas bez wyjątku jest przypisany do Nieba. Stąd tak wiele mamy możliwości, aby zwyciężać zło. Aby realizować plan naszego zbawienia w Chrystusie. Niech pozostaną w nas na dziś i całe nasze ziemskie życie te słowa naszego Mistrza: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”