Komentarz do Ewangelii dnia

4 października 2022.

4 października 2022

„Wiara rodzi się ze słuchania” (Rz 10,17) – powiada św. Paweł. Z całą pewnością wiara jest łaską i darem Boga. To bowiem Duch Święty uzdalnia nas do przyjmowania prawdy objawionej przez Boga. Skoro zaś wiara jest łaską, to trzeba się o tę łaskę modlić – ale za tę łaskę trzeba też umieć i chcieć Bogu dziękować. Wiara jest także postawą człowieka, postawą rozumu i woli, wyrażającą się w czynach. Akt wiary jest wolnym i świadomym działaniem każdego człowieka. Co więcej, wiara nie jest aktem jednorazowym, ale przejawiającym się w codziennym życiu. W czasie pobytu w „jednej wsi”, Pan Jezus korzysta z gościnności przyjaciół. Maria wybiera, jak to określa sam Mistrz, lepszą cząstkę: wsłuchiwania się w Jego słowa. Rozważając w sercu, to co słyszy z ust Jezusa. Natomiast Marta – siostra Marii, przejęta wizytą tak zacnego gościa, poświęca czas na wszystko inne, tylko nie samemu gościowi. Stąd to przywołanie Pana Jezusa Marty na odpowiednie miejsce. Przy działaniu można się zagubić i utracić to, co ważne jest w życiu człowieka. Iluż to pochłoniętych pracą, różnego rodzaju akcjami utraciło rodziny, przyjaciół. Myśląc, że działają i pracują w dobrej wierze. Aby zapewnić dobry byt, lepsze warunki itp. A w życiu przecież chodzi bardziej o to, aby być, niż mieć. Wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Nam uczniom Chrystusa szczególnie należy o tym pamiętać. Panie Jezu, daj nam cierpliwości w słuchaniu Ciebie i siebie nawzajem, pozwól nam korzystać z tego czasu jak najowocniej. Wybierając zawsze tą lepszą cząstkę.