Komentarz do Ewangelii dnia

5 października 2022.

4 października 2022

„Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój”. Tak w prostych słowach św. Teresa z Kalkuty ujmuje głębię modlitwy. Potrzeba wyciszenia, wejścia w odizolowane od tego świata miejsce. Tym miejscem jest nasze sanktuarium wewnętrzne, w którym przebywa Duch Boga Żywego, który sprawia, że żyjemy i który podtrzymuje nas w doczesnym pielgrzymowaniu. Kto szczerze pragnie się modlić, ten musi uwierzyć w słowa św. Pawła: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru” (Rz 8,26-28). Panie Jezu, dziękujemy Ci, że uczysz nas modlitwy, że wprowadzasz nas na drogę komunii serc, abyśmy byli jedno. Jako wspólnota jednego serca i jednego Ducha.