Śp. o. Czesław Pantoł OMI (1954-2022)

Miał 67 lat.

9 października 2022

W szpitalu w Nysie zmarł wczoraj opatrzony sakramentami o. Czesław Pantoł OMI. Urodził się 13 grudnia 1954 roku w Dynowie (archidiecezja przemyska). Edukację pobierał w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, następnie ukończył Technikum Mechaniczne w Przeworsku. Wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Nowicjat odbył w klasztorze na Świętym Krzyżu. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1982 roku w Obrze. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, gdzie złożył profesję wieczystą – 8 września 1986 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął 20 czerwca 1988 roku z rąk abp. Jerzego Stroby, metropolity poznańskiego.

Po święceniach otrzymał obediencję do Iławy jako wikariusz i ekonom (1988-1992), po roku czasu objął obowiązki drugiego radnego domowego. W 1992 roku został skierowany na Święty Krzyż w charakterze ekonoma domu zakonnego. W 1995 roku otrzymał obediencję do Zahutynia jako przełożony wspólnoty zakonnej, ekonom i proboszcz parafii. W 2005 roku objął kapelanię sióstr zakonnych należąc do komunitetu w Obrze. Po roku czasu został skierowany do Kodnia. W 2010 roku powrócił do Zahutynia w charakterze pomocy duszpasterskiej. Od 2018 roku należał do wspólnoty zakonnej w Bodzanowie (diecezja opolska).

Uroczystości pogrzebowe:

Środa, 12 października, parafia pw. św. Józefa Robotnika w Bodzanowie k. Głuchołaz – godz. 13.00.

Requiescat in Pace

(pg)