Komentarz do Ewangelii dnia

14 października 2022.

14 października 2022
Pan Jezus nas, uczniów swoich, przestrzega przed fałszywymi postawami, zakłamanym życiem. Ukryte intencje, jakie towarzyszą obłudnemu życiu faryzeuszów, Pan Jezus wprost wskazuje na złożony problem takiego życia. Jednakże w tym całym zamieszaniu światowego bałaganu, nam uczniom Chrystusa, w sposób szczególny trzeba dbać o czystość intencji. O przejrzystość w mówieniu i działaniu. Nie wolno nam wchodzić w dialog ze złem. Potrzeba zwalczać zło dobrem. Zawsze jednakże z miłością do Boga i bliźniego. Trzeba nam być czujnymi i nieustannie gotowymi do podejmowania walk zarówno na płaszczyźnie duchowej jak i fizycznej. Zabiegać z gorliwością dziecka o swoje dusze, aby nie dać się wyprowadzić na manowce piekielnych rzeczywistości. W tym wszystkim, co przeżywamy, potrzebne jest zachowanie ufności do Boga. On, nasz Bóg, przypomina nam, że nawet włosy na naszej głowie są policzone. Zatem odwagi. Nasz Bóg jest większy niż całe zło.