Komentarz do Ewangelii dnia

15 października 2022.

15 października 2022

Przyznanie się do Pana Jezusa niesie zawsze ze sobą „żywe” emocje. W tym świecie było i jest tak wielu przeciwników jak i zwolenników Pana Jezusa. Uznając Go jako Mesjasza, bądź odrzucając Go. Niestety wielu uczniów gorszy się Panem Jezusem, nie do końca chętnie Go słuchają i zapraszają do swego życia. Odrzucając Pana Jezusa stajemy także w opozycji do całego „planu zbawczego człowieka”. W tym planie ma swój udział działalność Ducha Świętego, który nade wszystko nas, uczniów Chrystusa, poucza i prowadzi. Nadając naszym czynom i słowom moc. Panie Jezu, wspomagaj nas nieustannie swoim tchnieniem. Abyśmy zawsze żyli w świetle Twego słowa i osiągnęli obiecaną Tajemnicę Prawdziwego Szczęścia.