Komentarz do Ewangelii dnia

18 października 2022.

18 października 2022

Pan Jezus posyła swoich uczniów z orędziem pokoju. Pokój jest darem i zadaniem dla tych, którzy to orędzie przyjmą. Czy jako chrześcijanie potrafimy otworzyć się na to przesłanie?  Bardzo często zamiast pokoju ludzie wybierają spokój. Nieraz mówią nawet o tzw. świętym spokoju. Można go mieć nawet za cenę pogwałcenia swojego sumienia. Ileż to razy dla „świętego” spokoju ludzie szli na kompromis ze złem, grzechem, kłamstwem. Ileż razy udawali innych nie będąc sobą. Trzeba iść głosić Dobrą Nowinę bardziej dając świadectwo, niż pouczając. Istnieje wielka potrzeba w naszych czasach, aby wypłynąć na głębię wiary. Odszukać swoje miejsce przy Mistrzu Jezusie, który wzywa do podjęcia decyzji. Aby wybrać życie i stawać się człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Tylko wtedy można będzie kształtować i tworzyć dar Królestwa Bożego. Pozwalając tym samym, aby to Królestwo stanowiło podstawę naszych decyzji i planów. Panie, zanim nas poślesz z misją przybliżania Twego Królestwa temu światu, ukształtuj nasze pragnienia podług Twego zamysłu. Niech zawsze Miłość zwycięża.

(zdj. pixabay)