Robert Wawrzeniecki OMI: Zakonnik to ten, który formuje swoje serce, by być świadkiem Ewangelii

Na Jasnej Górze odbyły się wyboru do zarządu Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

18 października 2022

Polska ma ponad 10 tys. 700 zakonników w 59 zgromadzeniach skupionych w 76 jurysdykcjach, bo niektóre jednostki mają więcej niż jedną prowincję, inspektorię czy opactwo – wynika z danych przedstawionych przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Na Jasnej Górze trwa spotkanie sprawozdawczo-wyborcze tego gremium, którego celem jest koordynacja współpracy i wymiana doświadczeń między wszystkimi zakonami męskimi obecnymi w naszym kraju.

Kadencja zarządu (Konsulty) Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce trwa w trzy lata i obecna dobiegła końca. Koniczne są więc nowe wybory – powiedział o. Robert Wawrzeniecki, oblat, sekretarz wykonawczy KWPZM.

Podsumowując minione lata zauważył, że tak, jak dla wszystkich był to trudny czas, przede wszystkim ze względu na epidemię covid-19.

Zakonnicy angażowali się bardzo mocno w pomoc wszędzie tam, gdzie brakowało personelu i trzeba było odpowiedzieć na takie zapotrzebowanie np. w Domach Pomocy Społecznej – powiedział o. Wawrzeniecki.

Podkreślił, że ten rok znów jest trudny ze względu na trwającą wojnę.

Klasztory męskie przyjęły ponad 3 tysiące uchodźców. Do dziś 1592 osoby przebywają w ośrodkach (klasztorach, kościołach) zakonnych – poinformował sekretarz.

Zauważył też, że zakonników dotykają również problemy typowo ekonomiczne wynikające z wirujących cen gazu, energii elektrycznej i funkcjonowania w przestrzeni społecznej.

Jego zdaniem wśród zadań stojących przed Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich jest przede wszystkim troska o to, by zakonnicy umieli odpowiadać na potrzeby ludzi, i te o których mówi papież Franciszek.

To wychodzenie do tych, którzy odeszli ze wspólnoty Kościoła, których trzeba poszukiwać, ale też i dialog z tymi, którzy w tej wspólnocie są, by i oni mogli mówić o swoich potrzebach – powiedział sekretarz wykonawczy KWPZM.

R. Wawrzeniecki OMI: Bez wątpienia oblaci są z ludźmi i dla ludzi

Przypomniał, że zakonnik to ten, który formuje swoje serce, by być świadkiem Ewangelii w codzienności wobec tych ludzi, których spotyka na swoich drogach.

Różne trudne sytuacje, a nawet zgorszenia wywołane przez ludzi Kościoła, domagają się jasnego, klarownego świadectwa również zakonników – podkreślił.

Ojciec Arnold Chrapkowski, przełożony generalny paulinów, zastępca przewodniczącego Konsulty podkreślił, że spotkanie wyższych przełożonych zakonów męskich jest „dobrym czasem nie tylko w wymiarze administracyjnym, personalnym, wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim jest to czas duchowej przemiany”.

Po pierwszym spotkaniu sprawozdawczym z działalności KWPZM za lata 2019-2022 wyżsi przełożeni zakonni spotkali się na Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczy o. Janusz Sok, CSsR, dotychczasowy przewodniczący Konsulty.

(KAI)