Wojciech Kluj OMI prezesem Stowarzyszenia Misjologów Polskich

Podczas walnego spotkania Stowarzyszenia Misjologów Polskich wybrano nowy zarząd.

18 października 2022

W dniach 16-17 października w Domu Misyjnym w Poznaniu odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Wybrano podczas niego nowy zarząd. Prezesem został o. dr hab. prof. UKSW Wojciech Kluj OMI, a wiceprezesem dr Aneta Rayzacher-Majewska. Członkami zarządu zostali ks. dr Adam Michałek SVD, o. dr hab. Marcin Wrzos OMI i ks. Mariusz Pasternak.

Celem Stowarzyszenia jest refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła, promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów oraz troska o dydaktykę misjologii. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wydawanie własnego czasopisma oraz publikacji.

Prowadzi również współpracę z instytucjami naukowymi oraz kościelnymi, szczególnie z Papieskimi Dziełami Misyjnymi w Polsce i Komisją Episkopatu Polski ds. Misji. Stowarzyszenie wspiera dialog ekumeniczny oraz międzyreligijny.

Stowarzyszenie Misjologów Polskich powstało w 2006 r. Skupia prawie 50 teologów zajmujących się działalnością misyjną Kościoła. Prezesem stowarzyszenia jest o. dr hab. Tomasz Szyszka SVD. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

(KAI)