19 października 2022

Z listów św. Eugeniusza.

19 października 2022

ODKRYJĄ, JAK WIELKIEMU DOBRU SŁUŻĄ.

Misyjne Stowarzyszenie Rozkrzewiania Wiary opierało się na dobroczyńcach i corocznych zbiórkach w parafiach, aby zebrać pieniądze na misje. Ważną częścią zbierania środków jest publikacja sprawozdań z misji w ich periodyku „Annales”, aby dobroczyńcy mogli być zaangażowani w dzieła, które wspierają. Eugeniusz wysyłał regularne raporty do „Annales”.

Otrzymałem niedawno wiadomości z naszych misji w Ameryce. Ojcowie wysłani w region Rivière-Rouge i Zatoki Hudsona opuścili Montreal na początku lipca, 45 dni spędzili w podróży i przybędą do swych misji w połowie sierpnia. Nie mamy jeszcze wiadomości o ich misji, komunikacja między tym niecywilizowanym krajem a resztą Ameryki Północnej jest dość słaba. Ze swej apostolskiej wyprawy powrócili już misjonarze, którzy w sezonie letnim ewangelizowali ludy osiadłe na kresach Kanady. Przygotowują oni sprawozdanie z misji i wkrótce je otrzymamy. Z przyjemnością prześlę wam interesujące fragmenty, byście mogli je zamieścić w „Kronikach” ku zbudowaniu czytelników, którzy odkryją, jak wielkiemu dobru służą członkowie Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

List do Rady Głównej południowej Francji do Misyjnego Stowarzyszenia Rozkrzewiania Wiary, 27.10.1845, w: PO I, t. V, nr 96.

W wielu prowincjach mamy kroniki mazenodowskie a także naszą stronę internetową, na której dzielimy się naszymi misyjnymi wiadomościami z całego świata: https://www.omiworld.org/fr/nouvelles/