Komentarz do Ewangelii dnia

21 października 2022.

21 października 2022

Badanie sił natury. Koncentrowanie się na klimacie i fizycznych zmianach zachodzących w świecie, to najczęściej domena ludzi zaślepionych doczesnością. Ludzi żyjących zbyt powierzchownie i nie bardzo dbających o aspekty duchowe przeżywanych sytuacji, czy wydarzeń. Pan Jezus przypomina o potrzebie duchowego rozeznawania, do bycia w gotowości do przyjmowania wszystkiego w duchu prostoty. Bez jakiegokolwiek kalkulowania, w ufności do naszego Boga. My, uczniowie Chrystusa jesteśmy szczególnie wezwani do rozpoznawania znaków czasu. Jako pielgrzymi w drodze do domu Ojca. Aby dojść bezpiecznie do celu, potrzebujemy dobrej „mapy”- wskazań Pana Jezusa i dobrych „przyrządów” – sakramentów i dzielenia się darami we wspólnocie uczniów. Oby w nas nie zabrakło „oliwy” – wiary w naszych „lampach”- sercach.