Komentarz do Ewangelii dnia

22 października 2022.

22 października 2022

Motyw nawrócenia przewija się niejako poprzez dzisiejsze nauczanie Pana Jezusa. Cóż to oznacza dla nas? Zachęta do podejmowania wysiłku nad uporządkowaniem swojego życia. Nakierowania na Boga, zwrócenia się ku Stwórcy. Cierpliwość Boga jest ogromna, jednakże czas wyznacza nam pewne ramy, nadaje pewne tempo, z jakim mamy jako dzieci Boga stawać w obecności naszego Ojca. Tym samym jako owoc tego spotkania, mamy dawać dobry przykład, piękne świadectwo życia w Duchu i prawdzie. Pojawia się jednak przestroga naszego Mistrza i Pana – Jezusa Chrystusa. W przypowieści o drzewie figowym, które nie wydaje owoców, aby okładać je odpowiednim nawozem. A jeśli i wtedy nie wyda owocu można będzie je wyciąć. Zatem jeśli się nie będziemy nawracać każdego dnia ku Bogu, możemy spodziewać się tragicznego końca naszego życia. Utraty wiecznego szczęścia. Panie nasz Boże, nie dopuść, abyśmy zostali bezowocni, ale aby nasze życie wydawało piękne owoce i piękną woń naszego życia w Tobie.