Komentarz do Ewangelii dnia

22 października 2022

22 października 2022

Porównywanie się do innych przeważnie wzbudza niepotrzebne emocje. A co za tym idzie, to niezdrowa konkurencja i chore ambicje. Zatem Pan Jezus nas przestrzega przed takimi postawami. Abyśmy nie wynosili się nad innych. Zawsze jako uczniowie w szkole Pana Jezusa pamiętać mamy o pokorze. On sam najlepiej nam ukazał drogę prawdziwej pokory. Posłuszny woli Ojca, wypełnił swoją misję. Odkupiciel człowieka uczy nas przyjmowania takiej postawy i życia nią na co dzień. Pokorą „zwalczać” pychę. Uniżeniem się przed Bogiem wywyższyć chwałę Boga, którą jest człowiek żyjący. Ireneusz z Lyonu użył takowego stwierdzenia: „Chwałą Boga jest żyjący człowiek” (Adversus heareses IV, 20, 7). Tylko Bóg może nas usprawiedliwić, a nie my mamy usprawiedliwiać się przed Bogiem. On zna nasze serca i najlepiej wie, co jest w nas. Zatem stawajmy w pokorze przed Stwórcą uznając, że zawsze potrzebujemy Jego Miłosierdzia.

(zdj. pexels.com)