25 października 2022

Z listów św. Eugeniusza.

25 października 2022

PRZYZNAJĘ, ŻE TA OGÓLNA ZMIANA, TAK ODPOWIADAJĄCA UCZUCIOM, JAKIE WZBUDZA NASZA WIARA, JEST JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH RADOŚCI MOJEGO ŻYCIA.

Wielka miłość Eugeniusza do Eucharystii była jednym z głównych źródeł siły w jego misji jako przełożonego generalnego oblatów i biskupa. Możemy więc zrozumieć jego niepokój, gdy przybył do diecezji marsylskiej i zobaczył, jak wielu jego kapłanów nie wykazywało szacunku w kwestii kultu eucharystycznego. Natychmiast zabrał się do pracy, aby naprawić sytuację, ustanawiając co roku w każdej parafii czterdziestogodzinne nabożeństwo eucharystyczne.

Po 8 latach tej praktyki, po wizycie w jednym z kościołów w swoim mieście, cieszy się z owoców w swoim dzienniku.

Trzeba powiedzieć, że wszelka rywalizacja pobudza do pobożności. Ołtarze, na których jest wystawiony Najświętszy Sakrament, są wspaniale przyozdobione i oświetlenie jest jak najbardziej nieprzeciętne; jest tyle kościołów, w których doliczono by się ponad stu świec. Jeśli ten stan rzeczy porówna się z tym, co było, gdy przybyliśmy do Marsylii, to ma się powody, aby po stokroć błogosławić Pana i cieszyć się, że mogliśmy przyczynić się do tak uderzającej zmiany. Wówczas chodziło o to, aby Pana Jezusa postawić na ołtarzu z dwoma nędznymi świecami, podczas gdy sześć wielkich kandelabrów ledwo co paliło się na stopniach. Żadnych dywanów, żadnych ozdób. To budziło litość. Przyznaję, że ta ogólna zmiana, tak odpowiadająca uczuciom, jakie wzbudza nasza wiara, jest jedną z największych radości mojego życia.

Biskup Eugeniusz zadbał o to, by uczestniczyć w uroczystościach rozpoczęcia i zakończenia nabożeństwa w każdej z parafii, a także w miarę możliwości odwiedzać je.

Rozkoszuję się także podczas tych wizytacji z tych czterech dniach, są to dla mnie godziny szczęścia. Nastawienie ludzi bardzo się poprawiło w tym tak zasadniczym punkcie i w decyzji, jaką właśnie podjąłem, aby przyozdobić drzwi naszych kościołów, gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament, umieszczając obraz przedstawiający Najświętszą Eucharystię na obitych tkaniną drzwiach. Została bardzo doceniona i oklaskiwana przez wszystkich. Niech Bóg i nasz Pan Jezus Chrystus z większą żarliwością będą wysławiani, błogosławieni i adorowani. Amen!

Dziennik, 25.02.1846, w: PO I, t. XXI.