Komentarz do Ewangelii dnia

26 października 2022

26 października 2022

Przestrogi Pana Jezusa dla wybranych, powołanych do życia w Królestwie Bożym, czyli także i dla nas, są niezwykle aktualne. Tak łatwo rozminąć się z Panem Jezusem w codzienności. Tym bardziej w tym czasie, w którym tak bardzo wydaje się, człowiek odrzuca Boga. Zwraca się ku swoim pożądliwościom i pysze tego świata. Człowiek współczesny wydaje się tak łatwo zwodzić różnym namiętnościom i niestety często ulega lenistwu. Zarówno fizycznemu, jak i duchowemu. Brak w nas, ludziach, woli walki o prawdę, o życie w prawdzie. Pan Jezus przypomina nam, że pomimo tego wszystkiego, co sprawia, że człowiek się gubi w tym świecie. On jest i nas szuka. Jak pasterz zagubionych owiec. On jest „ciasną” bramą, drzwiami przez które mamy przystęp do Ojca. Stąd to wysłane zaproszenie na dziś, na teraz do każdego z nas: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”. O Panie Jezu, Zbawicielu nasz, wejrzyj na nas stojących pod Twoim Krzyżem, szukającym Twego Miłosierdzia i łaski zbawienia.

(zdj. pixabay.com)