Obra: Spotkanie superiorów, proboszczów i ekonomów

Dwudniowe spotkanie ma charakter szkoleniowy.

26 października 2022

W klasztorze w Obrze trwa dwudniowe spotkanie superiorów, proboszczów i ekonomów. W dniu dzisiejszym uczestnicy wysłuchali relacji prowincjała z zakończonej 37. Kapituły Generalnej. Treść jest o tyle ważna, że jednym z zadań przełożonych jest animowanie lokalnej wspólnoty. Popołudniu odbyły się dwa cykle spotkań z ekonomem prowincjalnym. Czwartkowe spotkania będą miały wymiar związany z zarządzaniem dobrami doczesnymi. Za funkcjonowanie klasztorów odpowiedzialni są superiorowie, a w ich imieniu praktycznie dbają o to ekonomowie. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.: optymalizacja kosztów mediów energetycznych czy kwestie prawne związane z codziennym funkcjonowaniem klasztorów i parafii. Po zakończeniu spotkania superiorów i ekonomów, dodatkowy oddzielny panel rozpoczną proboszczowie.

(pg/zdj. Sebastian Łuszczki OMI)