Komentarz do Ewangelii dnia

3 listopada 2022.

3 listopada 2022

Radość Boga jest przeogromna, kiedy odnajduje swoje dziecko, które gdzieś się zagubiło. Każdy z nas jest Jego dzieckiem. Nawet ten, co w to nie wierzy, albo po prostu utracił dar przynależności do Boga przez grzech. Jednakże tym większa jest Jego radość z nawrócenia, z powrotu zagubionego dziecka. Tak dziś łatwo zagubić dziecięctwo Boże, a jakże trudno dać się odnaleźć. Człowiek z natury skażonej i osłabionej grzechem chce jak najbardziej „wydorośleć” – usamodzielnić się. Samemu decydować o swoim życiu, być niejako panem swego życia. Tym samym odrzucając Boga i Jego wskazania. W tym wszystkim człowiek myśli, że sobie poradzi; zgubne myślenie, iż da sobie radę bez Boga i Jego pomocy. Obecny czas weryfikuje, jak ogromna liczba ludzi błądzi; trwa w zagubieniu i rozproszeniu. Bóg czeka cierpliwie, ale i aktywnie wychodzi na poszukiwanie zagubionych. Kiedy odnajduje w nas swoje podobieństwo, „wpada” w zachwyt. Jego Miłość odnawia i umacnia wszystko, aby żyło. On pragnie, abyśmy zawsze żyli w mocy Jego miłości. Panie, nasz Boże, niech Twoja Radość z odnajdywania człowieka stanie się i naszym udziałem.

(pixabay)