Komentarz do Ewangelii dnia

5 listopada 2022

5 listopada 2022

Boże myśli nie są myślami naszymi. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami (Iz 55,8) – mówi nasz Bóg. Ogromnym zagrożeniem dla nas ludzi jest szukanie zabezpieczenia według naszych wyobrażeń i znanych sposobów. To właśnie dlatego Żydzi chcieli Pana Jezusa uczynić swoim królem. A On im odpowiadał: „Nie będę waszym królem według waszych wyobrażeń”. Obecne czasy nieustannie „domagają się” od nas weryfikacji naszej przynależności. Naszego opowiedzenia się, po jakiej stronie staję. Czy Bóg Stwórca jest centrum mego życia, czy też ten świat i jego przemijalne „radości”, tudzież „uciechy”? Zatem nasze konkretne deklaracje, czy jestem jeszcze z Bogiem, czy też „porzucam” Boga dla tego ulotnego i jakże „kuszącego świata”- mamony. Czy wybieram błogosławieństwo, czy przekleństwo? Muszą one prędzej czy później znaleźć finalizację. Boże nasz Ojcze, dopomóż nam wytrwać w wierności otrzymywanym darom od Ciebie. Przezwyciężając wszelakie pokusy odchodzenia od Ciebie i szukania łatwych rozwiązań na rzecz utraty naszych wiecznych radości.

(zdj. pixabay)