Obra: Szkolenie dla pszczelarzy

Do Obry przyjechało blisko 160 pszczelarzy.

5 listopada 2022

W obrzańskim klasztorze odbyło się szkolenie rejonowe dla pszczelarzy zrzeszonych w leszczyńskim kole. Przyjechało blisko 160 osób związanych z prowadzeniem pasiek. Spotkanie obok części liturgicznej i dziękczynienia za udany rok było okazją do poszerzenie wiedzy specjalistycznej z zakresu pszczelarstwa. Wśród prelegentów wystąpił dr hab. Krzysztof Olszewski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej. Podkreślał potrzebę współpracy rolników z pszczelarzami oraz uwrażliwiał na zmiany klimatyczne w hodowli pszczół. Spotkanie w Obrze było okazją do prezentacji wyrobów pszczelich miejscowej pasieki prowadzonej przez br. Zdzisława Cieślę OMI oraz wymiany doświadczeń wśród pszczelarzy.

(pg/zdj. Pasieka klasztorna w Obrze)