Komentarz do Ewangelii dnia

7 listopada 2022

6 listopada 2022

Nasz Pan udziela nam wskazań, jak należy postępować w poszczególnych sytuacjach. Unikać za wszelką cenę tego, co jest złe. Konfrontować swoje postępowanie w świetle przykazań przekazanych nam w Dekalogu i w Jezusowym streszczeniu. Nasze postępowanie jako uczniów winno cechować się miłością. Wszystko tak czynić, aby było podporządkowane miłości. Tylko wtedy można mieć pewność, gwarancję dania dobrego świadectwa. Z miłości także rodzi się dar przebaczenia. Kiedy kochamy jesteśmy otwarci na przebaczenie. To jest ogromna siła. To jest moc, która czyni świat lepszym. Jak mawiał św. Augustyn: „kochaj i rób, co chcesz”. Tylko w świetle miłości jesteśmy zdolni czynić dobro, tylko z jej pomocą jesteśmy otwarci na drugiego i chcemy zawsze dla drugiego dobra. Do wszystkiego, co piękne i dobre w naszym życiu, potrzeba nam wiary. Wiary w Boga, który uzdalnia nas do kochania, przebaczania i do życia w pełnym wymiarze tego słowa.

(zdj. pixabay)